Încep concursurile pentru toți directorii și directorii adjuncți din școli

concurs1Inspectoratul Școlar al Județului Neamț anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din 142 de unități de învățământ, adică pentru toate. Intreaga lista cu locurile scoase la concurs poate fi consultata in articol. 

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

  • au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;
  • sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
  • dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea; nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
  • nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  • sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

 

Nr. crt. Unitate de învățământ Nr. funcții director Nr. funcții director adjunct
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE GRIGORESCU”, COMUNA AGAPIA 1 funcție director  
2 LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „CUVIOASA PARASCHEVA”, COMUNA AGAPIA 1 funcție director  
3 ȘCOALA GIMNAZIALA VADURI, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN 1 funcție director  
4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA 1 funcție director 1 funcție director adjunct
5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BÂRGĂUANI 1 funcție director  
6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂLȚĂTEȘTI 1 funcție director  
7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI 1 funcție director  
8 SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZU ARDELEAN 1 funcție director  
9 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE MUREȘIANU”, COMUNA BIRA 1 funcție director  
10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BODEȘTI 1 funcție director  
11 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOGHICEA 1 funcție director  
12 LICEUL „MIHAIL SADOVEANU”, COMUNA BORCA 1 funcție director 2 funcții director adjunct
13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BORLEȘTI 1 funcție director 1 funcție director adjunct
14 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORE TEODORESCU”, SAT RUSENI, COMUNA BORLEȘTI 1 funcție director  
15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BARTICEȘTI, COMUNA BOTEȘTI 1 funcție director  
16 LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREȘTI, COMUNA BOTEȘTI 1 funcție director  
17 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOZIENI 1 funcție director  
18 SCOALA GIMNAZIALA „IEREMIA IRIMESCU”, COMUNA BRUSTURI 1 funcție director  
19 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CÂNDEȘTI 1 funcție director  
20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE UNGUREANU”, COMUNA CEAHLĂU 1 funcție director  
21 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA CORDUN 1 funcție director  
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PILDEȘTI, COMUNA CORDUN 1 funcție director  
23 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSTIȘA 1 funcție director  
24 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE SĂVINESCU”, COMUNA CRĂCĂOANI 1 funcție director  
25 LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA DĂMUC 1 funcție director  
26 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DOBRENI 1 funcție director  
27 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA DOCHIA 1 funcție director  
28 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE PĂTRAȘCU”, SAT BURUIENEȘTI, COMUNA DOLJEȘTI 1 funcție director 1 funcție director adjunct
29 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PR. GHEORGHE SĂNDULESCU”, COMUNA DRAGOMIREȘTI 1 funcție director  
30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI 1 funcție director  
31 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DULCEȘTI 1 funcție director  
32 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA DUMBRAVA ROȘIE 1 funcție director  
33 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN LUCA”, COMUNA FARCAȘA 1 funcție director  
34 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FĂUREI 1 funcție director  
35 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GÂDINȚI 1 funcție director  
36 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EPISCOP MELCHISEDEC STEFĂNESCU”, COMUNA GÂRCINA 1 funcție director  
37 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEȘTI 1 funcție director  
38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CONTA”, COMUNA GHINDĂOANI 1 funcție director  
39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. GHEORGHE DUMITREASA”, COMUNA GIROV 1 funcție director  
40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN PANȚIRU”, COMUNA GRINȚIEȘ 1 funcție director  
41 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GRUMĂZEȘTI 1 funcție director  
42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA HANGU 1 funcție director  
43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, SAT COTU VAMEȘ, COMUNA HORIA 1 funcție director  
44 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CARMEN SYLVA”, COMUNA HORIA 1 funcție director  
45 LICEUL TEHNOLOGIC „ION IONESCU DE LA BRAD”, COMUNA HORIA 1 funcție director  
46 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLUȘEȘTI, COMUNA ICUȘEȘTI 1 funcție director  
47 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ION CREANGĂ 1 funcție director  
48 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BULEU”, COMUNA MĂRGINENI 1 funcție director  
49 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MOLDOVENI 1 funcție director  
50 COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
51 PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director  
52 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director  
53 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
54 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
56 LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director  
57 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DANIELA CUCIUC”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
58 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
59 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „ALEXANDRU ROȘCA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director  
60 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director  
61 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director  
62 COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 2 funcții director adjunct
63 LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
64 COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
65 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
66 CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ, NEAMȚ 1 funcție director  
67 COLEGIUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
68 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICU ALBU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director  
69 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
70 COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ASACHI”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
71 COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
72 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
73 CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ NEAMȚ 1 funcție director  
74 LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC – ADMINISTRATIV, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
75 LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFINȚII ÎMPARAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
76 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director 1 funcție director adjunct
77 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director  
78 COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director 2 funcții director adjunct
79 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director 2 funcții director adjunct
80 LICEUL TEOLOGIC „EPISCOP MELCHISEDEC”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director  
81 CLUBUL COPIILOR, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director  
82 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director 1 funcție director adjunct
83 COLEGIUL TEHNIC „DANUBIANA”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director 2 funcții director adjunct
84 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director 1 funcție director adjunct
85 LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director 1 funcție director adjunct
86 ȘCOALA DE ARTĂ „SERGIU CELIBIDACHE”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director 1 funcție director adjunct
87 COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director 1 funcție director adjunct
88 COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director 1 funcție director adjunct
89 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CALISTRAT HOGAȘ”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director 1 funcție director adjunct
90 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”, MUNICIPIUL ROMAN 1 funcție director  
91 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU ALMAȘ”, COMUNA NEGREȘTI 1 funcție director  
92 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ONICENI 1 funcție director  
93 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘ BICAZ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
94 LICEUL „CAROL I”, ORAȘ BICAZ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
95 LICEUL TEHNOLOGIC „GH. RUSET ROZNOVANU”, ORAȘ ROZNOV 1 funcție director 2 funcții director adjunct
96 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA, ORAȘ ROZNOV 1 funcție director  
97 LICEUL „VASILE CONTA”, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1 funcție director 2 funcții director adjunct
98 CLUBUL COPIILOR, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1 funcție director  
99 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCĂ „GRIGORE GHICA VODĂ”, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
100 COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1 funcție director 2 funcții director adjunct
101 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1 funcție director  
102 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1 funcție director  
103 COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ”, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1 funcție director 3 funcții director adjunct
104 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ”, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1 funcție director  
105 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD DĂNULESCU”, COMUNA PÂNCEȘTI 1 funcție director  
106 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, COMUNA PÂNGĂRAȚI 1 funcție director  
107 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂSTRĂVENI 1 funcție director  
108 LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA PETRICANI 1 funcție director  
109 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PIATRA ȘOIMULUI 1 funcție director 1 funcție director adjunct
110 LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ”, COMUNA PIPIRIG 1 funcție director 2 funcții director adjunct
111 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU PODOLEANU”, COMUNA PODOLENI 1 funcție director  
112 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IUSTIN PIRVU”, COMUNA POIANA TEIULUI 1 funcție director 1 funcție director adjunct
113 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARI 1 funcție director  
114 LICEUL TEHNOLOGIC OGLINZI, COMUNA RĂUCEȘTI 1 funcție director  
115 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA RĂUCEȘTI 1 funcție director  
116 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU”, COMUNA RĂZBOIENI 1 funcție director  
117 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA REDIU 1 funcție director  
118 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NICOLAU”, COMUNA ROMÂNI 1 funcție director  
119 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE APOSTOL”, COMUNA RUGINOASA 1 funcție director  
120 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SAGNA 1 funcție director  
121 LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI”, COMUNA SĂBĂOANI 1 funcție director 2 funcții director adjunct
122 CLUBUL COPIILOR, COMUNA SĂBĂOANI 1 funcție director  
123 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. GERVESCU”, COMUNA SĂVINEȘTI 1 funcție director  
124 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECUIENI 1 funcție director  
125 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA STĂNIȚA 1 funcție director  
126 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR. EMANUIEL RIGLER”, COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 1 funcție director  
127 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL, COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 1 funcție director  
128 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIA HĂLĂUCESCU”, COMUNA TARCĂU 1 funcție director  
129 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE MITRU”, COMUNA TAȘCA 1 funcție director  
130 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. I. MIRONESCU”, COMUNA TAZLĂU 1 funcție director  
131 LICEUL TEHNOLOGIC ADJUDENI, COMUNA TAMĂȘENI 1 funcție director  
132 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TĂMĂȘENI 1 funcție director  
133 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TIMIȘEȘTI 1 funcție director  
134 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TRIFEȘTI 1 funcție director  
135 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TUPILAȚI 1 funcție director  
136 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA ȚIBUCANI 1 funcție director  
137 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA URECHENI 1 funcție director  
138 LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA VALEA URSULUI 1 funcție director  
139 LICEUL TEHNOLOGIC „ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU”, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ 1 funcție director 1 funcție director adjunct
140 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „VENIAMIN COSTACHI”, SAT MÂNĂSTIREA NEAMȚ, COMUNA VÂNĂTORI NEAMȚ 1 funcție director  
141 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂLENI 1 funcție director  
142 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA ZĂNEȘTI 1 funcție director 1 funcție director adjunct

 

Dosarele se depun electronic

Dosarele candidaților se vor depune electronic, în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016, conform Procedurii de înscriere electronica a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean www.isjneamt.ro  Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016. Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Întreaga metodologie de concurs poate fi consultată – https://www.edu.ro/sites/default/files/ordin%205080%20MENCS.pdf

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Facebook
error: CONŢINUT PROTEJAT! @ News-Roman.ro . Dacă doriţi un anumit subiect sau poză vă rugăm să luaţi contact cu administratorul site-ului la adresa de email: claudia_matei@yahoo.com . Mulţumim !