Noile prevederi ale Codului Fiscal vizavi de impozitul pe clădiri

În conformitate cu noile prevederi ale Codului Fiscal, începând cu anul 2016, clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, se impozitează funcție de destinația acestora.

Facebook
error: CONŢINUT PROTEJAT! @ News-Roman.ro . Dacă doriţi un anumit subiect sau poză vă rugăm să luaţi contact cu administratorul site-ului la adresa de email: claudia_matei@yahoo.com . Mulţumim !