Locuri de muncă în Neamț în administrație. Sunt zeci de posturi neocupate

educatie jobCăutați un loc de muncă în administrație în județul Neamț: Este simplu. Intrați pe site-ul http://posturi.gov.ro/judetul/neamt/. Aflați ce locuri de muncă sunt disponibile în zona Romanului. 

Angajări la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” din Roman

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” din Roman, Județul Neamț, anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacante, astfel:

 • economist debutant;
 • economist II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

economist debutant:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă din domeniul ştiinţe economice;
 • fără vechime.

economist II:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice;
 • vechime în specialitate cuprinsă între 6 luni şi respectiv 3 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 ianuarie 2016, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;

25 ianuarie 2016, ora 11.00 proba scrisă;

27 ianuarie 2016, ora 11.00 proba interviu.

Angajări la Primăria Roman

Primăria Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, la Birou dispecerat monitorizare şi baza de date din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Roman, astfel:

 • inspector specialitate debutant;
 • inspector de specialitate II – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. inspector specialitate debutant:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 1. inspector de specialitate II:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor superioare minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 ianuarie 2016, ora 16:00: termenul limit[ pentru depunerea dosarelor;

22 ianuarie 2016, ora 09:00, proba scrisă;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Șef serviciu II – Primăria Roman

Primăria Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacantă, de şef serviciu II al Serviciului energetic şi iluminat public din cadrul Direcţiei servicii edilitare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diploma de licenţă sau echivalentă profil electric;
 • vechime în munca şi experienţă în domeniu minimum 10 ani.

11 posturi la Consiliul Județean Neamț

Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Direcţia Juridică şi Relaţii Internaţionale:

Consilier, clasa , grad profesional principal – Compartimentul Relaţii cu Consiliile Locale şi alte Instituţii Publice.

 1. Direcţia de Management:

Consilier, clasa L grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane;

Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Managementul Calităţii;

Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimeritul PSI şi SSM;

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Coordonare şi Cooperare Interinstituţională;

Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Tehnologia Informaţiei.

III. Direcţia Investiţii, Transporturi şi Infrastructură Judeţeană:

Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Control Trafic;

Consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Control Trafic.

 1. Direcţia Generală Buget Finanţe:

Consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Buget şi Gestionare Proiecte şi Programe;

Consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Venituri Bugetare;

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Venituri Bugetare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 ianuarie 2016, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;

28 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Consilier superior – Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ

Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimenului Control.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 9 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Îngrijitor curățenie – Spitalul Municipal de Urgență Roman

Spitalul Municipal de Urgență Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de îngrijitori de curăţenie -1 post – Sediul Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii minimum şcoală generală;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 ianuarie 2016, ora 15.30- data limită pentru depunerea dosarelor;

19 ianuarie 2016, ora 13:00- proba scrisă;

21 ianuarie 2016, ora 13:00- proba interviu.

Referent specialitate I – Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent specialitate I la Biroul Achiziţii Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă: economice, juridice, tehnice;

vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 3 ani si 6 luni;

experienţă: 2ani în domeniul achiziţiilor publice;

cunoştinţe operare PC;

curs în Achiziţii Publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 ianuarie 2016, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

18 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

20 ianuarie 2016, ora 10:00: proba interviu/proba practică.

Garderobieri (2 posturi) – Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de garderobier (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii minimum şcoală generală;

lucru în program de trei ture a câte 8 ore, sau 12 ore cu 24 ore.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 ianuarie 2016, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

19 ianuarie 2016, ora 130:00: proba scrisă;

21 ianuarie 2016, ora 13:00: proba practică.

Consilier juridic IA – Spitalul Municipal de Urgență Roman

Spitalul Municipal de Urgență Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de consilier juridic IA la Oficiul Juridic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă: juridice;

vechime în specialitatea studiilor absolvire: minimum 6 ani şi 6 luni;

experienţă: minimum 3 ani activitate juridică în instituţii publice;

cunoştinţe operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 ianuarie 2016, ora 15.30- data limită pentru depunerea dosarelor;

19 ianuarie 2016, ora 13:00- proba scrisă;

21 ianuarie 2016, ora 13:00- proba interviu.

Infirmieri (2 posturi) – Spitalul Municipal de Urgență Roman

Spitalul Municipal de Urgență Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de infirmieri – 2 posturi – Compartiment Oncologie Medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii minimum şcoală generală;

curs infirmier;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 ianuarie 2016, ora 15.30- data limită pentru depunerea dosarelor;

22 ianuarie 2016, ora 13:00- proba scrisă;

26 ianuarie 2016, ora 13:00- proba interviu.

Inspector superior – Direcția Regională de Statistică Neamţ

Direcția Regională de Statistică Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I,  grad  profesional superior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul științe economice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 ianuarie 2016, ora 09:00: proba scrisă;

27 ianuarie 2016, ora 13:30: proba interviu.

Referent și inspectori (3 posturi) – Primăria Comunei Boghicea

Primăria Comunei Boghicea, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Registrul Agricol şi Registratură Generală;

inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Achiziţii publice;

inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, impozite şi taxe locale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

referent, clasa III, grad profesional principal:

studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

inspector, clasa I, grad profesional principal:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

inspector, clasa I, grad profesional asistent:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 ianuarie 2016, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

19 ianuarie 2016, ora 10.00: proba scrisă;

21 ianuarie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Fochist – Școala Gimnazială Barticești

Școala Gimnazială Barticești, Judeţul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de fochist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvenţi de cel puţin 10 clase

şcoală profesională şi să ateste calificarea de fochist

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 ianuarie 2016: data limită pentru depunerea dosarelor;

14 ianuarie 2016, ora 08:00: probă concurs;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Facebook
error: CONŢINUT PROTEJAT! @ News-Roman.ro . Dacă doriţi un anumit subiect sau poză vă rugăm să luaţi contact cu administratorul site-ului la adresa de email: claudia_matei@yahoo.com . Mulţumim !