Vă căutați un loc de muncă? Sunt oferte pentru toate… buzunarele

educatie jobMai multe locuri de muncă sunt disponibile în județul Neamț, inclusiv la Direcția de Sănătate Publică, Primăria Roman sau Primăria Săbăoani. Posturile scoase la concurs și condițiile le puteți afla citind articolul.

Direcția de Sănătate Publică Neamț

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Buget-Finanţe şi una de consilier principal, specialitatea psihologie, în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală şi Programe. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii superioare de lungă durată și vechime în specialitate de minimum 6 ani – grad principal şi 9 ani – grad superior.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

DSP mai organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de inspector superior, specialitatea medic de igienă, în cadrul Serviciului Control în sănătate publică – Compartimentul Inspecţia şi Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: diplomă de licenţă, specializarea medicină; studii superioare de lungă durată; vechime în specialitatea medic de igienă de minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Comunei Săbăoani

 Primăria Săbăoani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

 • 1 funcţie publică de inspector asistent în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială;
  • 1 funcţie publică de inspector asistent în cadrul Compartimentului de Urbanism;
  • 1 funcţie publică de inspector asistent în cadrul Biroului Contabilitate, Financiar, Taxe şi Impozite;
  • 2 posturi de poliţist local în cadrul Serviciului de Poliţie Locală;
  • 1 funcţie publică de conducere şef Birou Poliţie Local.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Pentru funcţiile de poliţişti locali: studii medii absolvite cu diplomă dc bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei este de 6 luni; permis de conducere – categoria B.
 • Pentru funcţia publică de inspector asistent în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale – specializarea asistenţă socială; vechime în specialitatea studiilor 1 an.
 • Pentru funcţia publică de inspector asistent în cadrul Compartimentului de Urbanism: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul urbanismului – Facultatea de Construcţii Civile, Industriale, Agricole; vechime în specialitatea studiilor 1 an.
 • Pentru funcţia publică de inspector asistent în cadrul Biroului Contabilitate, Financiar, Taxe şi Impozite: studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor 1 an.
 • Pentru funcţia de conducere şef Birou Poliţie Locală: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor potrivit art. 57 din Legea nr, 188/1999 (r), cu modificările şi completările ulterioare – 2 ani; permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 15 martie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Primăria Comunei Săbăoani, Județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical comunitar PL debutant în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă ori studii postliceale prin echivalare conform O.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul Studiilorpostlieeale sanitare, dovedite cu diplomă de absolvire; certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali; adeverinţă că sunt cu cotizaţia de membru la zi şi nu au abateri de la Codul de etică şi deontologie profesională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 februarie 2016, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 29 februarie 2016, ora 12:00: proba scrisă; 4 martie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Primăria Municipiului Roman

Primăria Municipiului Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de:

 • inspector I, asistent în cadrul Direcţiei de Impozite și Taxe Locale, Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice;
 • inspector I, debutant in cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, Serviciul impozite şi Taxe Persoane Juridice;
 • inspector I, asistent în cadrul Serviciului Situaţii de Urgenţă, S.S.M., Protecţie Civilă, Compartiment S.S.M.;
 • inspector I, principal în cadrul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, Serviciul Achiziţii Publice, Compartiment Verificare şi Monitorizare Contracte.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector I, asistent în cadrul Direcţiei de Impozite și Taxe Locale, Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe economice, administrative; vechime minimum 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • inspector I, debutant in cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, Serviciul impozite şi Taxe Persoane Juridice: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe economice, administrative.
 • inspector I, asistent în cadrul Serviciului Situaţii de Urgenţă, S.S.M., Protecţie Civilă, Compartiment S.S.M.: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice; vechime minimum 1 an în specialilatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • inspector I, principal în cadrul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, Serviciul Achiziţii Publice, Compartiment Verificare şi Monitorizare Contracte: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul tehnic; vechime minimum 5 ani în specialitatea studiilor neccsare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 februarie 2016, ora 16:00: termenul limită pentru depunere a dosarelor; 09 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Primăria Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacante, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Roman

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • un post de casier la Biroul financiar contabilitate, resurse umane, S.S.M.: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, profil contabilitate sau studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat şi curs contabilitate vechime în muncă minimum 5 ani.
 • un post de inspector specialitate IA la Biroul financiar contabilitate, resurse umane. S.S.M: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în studii superioare minimum 6 ani şi 6 luni, curs contabilitate şi curs inspector resurse umane.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 februarie 2016, ora 10.00 proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de inspector I principal la Biroul financiar contabilitate, resurse umane, SSM.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic; vechime minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 februarie 2016, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor; 03 martie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacantă, după cum urmează:

 • inspector I, superior în cadrul Biroului organizare evenimente speciale și mass-media;
 • inspector I, asistent în cadrul Serviciului Monitorizare, Contol şi Marketing instituţional – Birou monitorizare mediu – Compartiment calitate mediu;
 • inspector I, debutant în cadrul Serviciului Monitorizare, Control şi Marketing instituţional – Compartiment strategii şi marketing institutional;
 • poliţist local I, debutant în cadrul Direcţiei Poliţia Locală Roman – Compartiment control mediu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector I superior: vechime în specialitatea studiilor minimum 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea jurnalism şi ştiinţele comunicării.
 • inspector I asistent: vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea ingineria şi protecţia mediului.
 •  inspector I debutant: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea ştiinţe politice şi administraţie publică.
 • poliţist local I debutant: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea ştiinţa mediului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 februarie 2016, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor; 10 martie 2016, ora 10.00/13:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacantă, de şef serviciu, grad II al Serviciului beneficii de asistenţă socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul administraţie publică; vechime minimum 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 februarie 2016, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor; 03 martie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Facebook
error: CONŢINUT PROTEJAT! @ News-Roman.ro . Dacă doriţi un anumit subiect sau poză vă rugăm să luaţi contact cu administratorul site-ului la adresa de email: claudia_matei@yahoo.com . Mulţumim !